בטרם לאנשי מקצוע - גיליון פברואר 2012

תוכנית רב-שנתית מערכתית לקידום בטיחות ילדים בישראל
בתאריך 19.2.12 אישרה ממשלת ישראל, פה אחד, לתכנן תוכנית רב-שנתית מערכתית לקידום בטיחות ילדים בישראל. על פי ההחלטה ייערך מיפוי של מצב בטיחות הילדים בישראל, בהמשך למהלך של האיחוד האירופי וארגון הבריאות העולמי, ובתוך שנה תוצג לממשלה תוכנית כוללנית רב-שנתית לקידום בטיחות ילדים בישראל. בשלב הראשון תעסוק התוכנית בקביעת יעדים אופרטיביים, בהתאם לנורמות בינלאומיות וקביעת סדרי עדיפויות ודרכי פעולה ברמת חקיקה, רגולציה, תקינה ומודעות ציבורית, שתאפשרנה מימוש ויישום היעדים לטובת קידום בטיחות ילדים במדינת ישראל. הממשלה הטילה על מנכ"ל משרד הבריאות להקים צוות בכיר
רב-משרדי בשיתוף 7 משרדים שונים ובנוסף למשרדים אלה ישתתפו בדיוני הוועדה, על פי הצורך, נציגים ממשרדי ממשלה וגופים ממלכתיים נוספים. ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, יבצע מיפוי ותמיכה מקצועית וייעץ למשרדי הממשלה בגיבוש תוכניות עבודה מבוססות ידע ונתונים מתוקפים מהעולם וייקח חלק בריכוז עבודת הצוות.
למידע נוסף


מידע מדעי מהארץ והעולם
אחוז הילדים בחברה החרדית הנפגעים בתאונות דרכים גדול פי 1.5 בהשוואה לילדים בחברה היהודית בכלל
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח ערך מחקר שמטרתו להציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית. ממצאי המחקר מאוששים את ההשערה שילדים בחברה החרדית מהווים אוכלוסייה בסיכון להיפגעות בדרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים, הן בבחינת נתוני היפגעות והן בבחינת התנהגויות סיכון. מערך המחקר מבוסס על שתי שיטות מחקר מרכזיות, ניתוח ועיבוד נתוני היפגעות ממאגרי מידע שונים יחד עם בחינה מעמיקה של התנהגויות סיכון בקרב ילדים בחברה החרדית באמצעות סקרי תצפיות. עיקרי הממצאים: מנתוני האשפוז עולה כי אחוז הנפגעים באופן קשה גדול כמעט פי שניים ביישובים חרדיים (9.5%) מאשר ביישובים שאינם חרדיים (4.9%), כשני שליש מכלל הילדים שנצפו חצו כביש באופן לא בטוח או ללא ליווי מתאים (63%). הממצאים אף מצביעים על מגמות ייחודיות המאפיינות את היפגעות והתנהגות ילדים בדרכים בציבור החרדי.
המנחם, י., לוי, ש. וקליין, מ. היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים וכהולכי רגל בחברה החרדית, ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, פרסום מס' 1075 דצמבר 2011.


תוכנית לאומית לבטיחות ילדים - חוקים, תקנים ומדיניות ציבורית
המלצות לרכישת צעצועים
בתאריך ה- 31.1.12 התקיים דיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת בנושא דו"ח מבקר המדינה שעסק בסוגיית "הפיקוח על יבוא צעצועים לישראל". לפי דוח מבקר המדינה שווקו בישראל צעצועים אשר לא עמדו בתקן. הממונה על התקינה במשרד התמ"ת ומכון התקנים מסרו בוועדה על שינויים רבים שנעשו בתחום לתיקון הליקויים בעקבות דו"ח המבקר, ניתן לקרוא את סיכום הדיון. לאור הדיון והצפי לפתיחת גני ילדים חדשים רבים בעקבות חוק חינוך חינם לגילאי 3 - 4 מובאות בזאת המלצות ארגון 'בטרם' לרכישת צעצועים.


מידע לקראת חגים ועונות שנה

פורים שמח ובטוח
מדי שנה נפגעים בחג הפורים ילדים ובני נוער כתוצאה משימוש בחזיזים, בזיקוקים, בנפצים, בקפצונים ובשאר חומרי נפץ מאולתרים. ממאגרי הנתונים של ארגון 'בטרם' המתעד את תרחיש הפגיעה, עולה כי הפגיעה השכיחה היא כווייה בדרגה שתיים ושלוש בידיים, בפנים, בצוואר או בירכיים. תרחיש הפגיעה השכיח: התפוצצות הקפצונים או החזיזים בכיס המכנסיים כתוצאה ממגע כף היד וחיכוכם. גם הפיקות הרגילות, הנראות לנו תמימות יחסית, הן חומר נפץ שעלול לסכן חיים. על כן יש להימנע מהתרת השימוש ב'מתפוצצים' לסוגיהם בבתי ספר, מתנסי"ם, תנועות נוער ובכלל. כמו כן, תחפושות שעשויות לכלול חומרים דליקים עלולות להגביר את הסיכון לכוויה חמורה. העבירו להורים מידע והמלצות למניעת היפגעות ילדים מצעצועים מסוכנים, תחפושות והכנת משלוחי מנות. מידע נוסף בנושא צעצועים מסוכנים ניתן למצוא באתר משרד התמ"ת.


    לתלייה על לוח המודעות

ברית 'בטרם בעיר'

הוועדה העירונית לקידום מעמד הילד
בתאריך ה- 13.2.12 התקיים יום השלטון המקומי בכנסת. הוועדה לזכויות הילד דנה בנושא פעילות הוועדות לקידום מעמד הילד ברשות המקומית. 'הוועדה לקידום מעמד הילד' ברשות המקומית היא ועדת חובה בעיריות וועדת רשות במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות. הוועדה היא פורום משותף לאנשי מקצוע רלוונטיים ולנציגי גופים שונים, ונועדה לשמש זירה מרכזית לדיון בנושאים הקשורים לילדים ונוער ברשות. מבין הנושאים שהוועדה אמונה על טיפולם: איסוף שיטתי של מידע ונתונים על ילדים ונוער; ארגון המידע, ניתוחו ופרסומו באופן מרוכז; בחינת הנגישות והבטיחות של מתקנים עירוניים לשימושם של ילדים ובני-נוער; קידום שיתוף הפעולה, התיאום ואיגום המשאבים בין כל הגורמים העוסקים בילדים ונוער. לקראת הדיון בכנסת, פורסם מסמך מסכם על פעולת הוועדות לקידום מעמד הילד בעיריות בישראל. ארגון 'בטרם' קורא לרשויות המקומיות לדאוג כי נושא בטיחות הילדים יעלה במסגרת דיוני הוועדה לקידום מעמד הילד שהינה פלטפורמה טבעית לתחום. לפרטים אודות ברית ׳בטרם בעיר׳ ניתן לפנות
למיכל בר-דורון, מנהלת מקצועית- ברית 'בטרם בעיר'.

עיריית מודיעין עילית מצטרפת לברית 'בטרם בעיר'
ברכות לעיריית מודיעין עילית על הצטרפותה לברית 'בטרם בעיר' ולגב' שני שור על מינויה למנהלת בטיחות הילדים בעירייה. לפרטים נוספים והצטרפות לברית רשויות 'בטרם בעיר' ניתן לפנות למיכל בר-דורון, מנהלת מקצועית- ברית 'בטרם בעיר'.


'בטרם' בחברה הערבית

ביקורי בית לבטיחות ילדים, ביקור לקידום שינויים סביבתיים והתנהגותיים בבית ובמשפחה: אפקטיביות בחברה הערבית
ביקורי בית לבטיחות ילדים מפגישים את איש המקצוע והמשפחה לטובת מניעת היפגעות ילדים בבית. ביקור בבית מאפשר קשר ישיר ואישי לבחינת שינויים ופתרונות יעילים המותאמים בדיוק לצרכי המשפחה. מתוך מחקרים עולה כי תמיכה חברתית בבית המשפחות, בעלת פוטנציאל לצמצום משמעותי של שיעורי היפגעות ילדים. בחברה הערבית מתקיימים מספר שנים ביקורי בית על ידי מתנדבות מתוך הקהילה. מממצאי מחקרה של אומימה כנאעני על הערכת תוכנית ביקורי הבית באום אל פאחם, עולה כי ההדרכה על ידי מתנדבת מהקהילה הובילה לביצוע שינויים בבתים. כ- 79% מהמשפחות ערכו שינוי כלשהו בבית בין הביקור הראשון (שכלל הדרכה) לביקור השני בבית. רמת השינוי בבית מנובאת על ידי רמת פטליזם נמוכה יותר ואי קבלת הדרכה קודמת בעבר. לדברי האמהות יוקר השינויים היווה סיבה מרכזית בקרב משפחות שלא בוצעו שינויים. בהקשר זה נמצא כי ביקורי בית יעילים במניעת היפגעות ילדים במיוחד כאשר המידע המסופק למשפחה כולל גם חלוקת אבזרי בטיחות.
אומימה זכתה במלגה של ארגון 'בטרם' והתיזה שלה נכתב בהנחייתה של פרופ' אורנה בראון אפל. לפרטים נוספים לגבי תכנית ביקורי בית בחברה הערבית ניתן לפנות לאכלאס יחיא.


NAPIS - מערך לאומי לאיסוף נתוני היפגעות ילדים
מפגש חשיבה ולמידה בנושא חומרים מסוכנים והרעלות
בחודש ינואר 2012 התקיים מפגש חשיבה ולמידה משותף בנושא היפגעות ילדים מהרעלות וחומרים מסוכנים. במפגש השתתפו מומחים מהמרכז הארצי למידע בהרעלות מביה"ח רמב"ם, ממינהל התקינה במשרד התמ"ת ומארגון 'בטרם'. בשנים 2005 - 2011 נפטרו בישראל 18 ילדים כתוצאה ממקרי הרעלה. כ- 6.7% ממקרי האשפוז של ילדים בגין היפגעות הם תוצאה של הרעלה. סיבה זו היא המובילה בסיבות האשפוז בקרב בני נוער. קבוצות הגיל השכיחות ביותר להיפגעות מהרעלה הם ילדים בגילאי 1 - 4 ובני נוער בגילאים 15 - 17 (מקורות: דוחות 'בטרם' לאומה 2008, 2010 ומאגרי NAPIS - מאגר 'תיעוד נתונים מן התקשורת').
במסגרת המפגש הציגו נציגי הארגונים את תחומי ושיטות הפעילות למניעת הרעלות, הנתונים הנאספים על ידם והמלצותיהם בנושא טיפול וקידום מניעת היפגעות ילדים מהרעלות על ידי תקינה, העלאת מודעות ומחקר. כמו כן, הועלו הצעות לשיתופי פעולה עתידיים לקידום הנושא. מפגשי חשיבה מסוג זה נערכים עם שותפים לדרך, כחלק מייעוד מיזם NAPIS ל"מיצוי הידע בנושא היפגעות ובטיחות ילדים לצורך קידום בטיחות ילדים במדינת ישראל". מפגשים אלו עוסקים בניתוח ולמידת הנתונים והממצאים העולים מתוכם וביצירת המלצות לפעילות המשכית.


עדכונים ושירותים מארגון 'בטרם'

1,000 תודות ל- 1,000 משתתפי ועידת ישראל הראשונה לבטיחות ילדים
אנו מודים ל-1,000 משתתפי ועידת ישראל לבטיחות ילדים על המחויבות, על העשייה והשליחות לקידום בטיחות הילדים במדינת ישראל בכל ימות השנה.
מרשמי הוועידה ניתן לראות באתר 'בטרם'.

לחץ לתמונות נוספות

Safety 2012 - World Conference
הכנס העולמי ה- 11 למניעת היפגעות וקידום בטיחות יתקיים באוקטובר בניו זילנד, ניתן להגיש תקצירים להצגה בכנס. המועד אחרון להגשת תקצירים - 28.3.12.

קול קורא לתקצירים לוועידת ישראל לבריאות הציבור "הנחיות אתיקה ומדיניות בבריאות"
האיגוד הארצי לבריאות הציבור בישראל יקיים את ועידת ישראל לבריאות הציבור בתאריך 9.5.12 במלון דן פנורמה בתל-אביב. המועד האחרון להגשת תקצירים לוועידה הוא ה- 22.3.12. בין הנושאים בהם ניתן להגיש תקצירים: אתיקה בבריאות הציבור, מדיניות בבריאות, בריאות השן, שימוש בשירותי בריאות, תזונה בריאה, בריאות האם הילד והמתבגר ועוד. לפרטים נוספים: SAMUEL.GROSS@NTY.HEALTH.GOV.IL. 
תיבת תגובות:
נשמח לקבל משוב הנוגע לגיליון האלקטרוני (תכנים שהייתם רוצים שנשלב והצעות לייעול ושיפור המידע),
למייל:
איילת גלעד-גבעתי

 

 

מצאתם את המידע יעיל עבורכם? נודה אם תעבירו אותו לאנשי מקצוע נוספים

מידע נוסף ניתן לקבל ב:

אתר האינטרנט של הארגון: http://www.beterem.org/,

מוקד מומחים 'בטרם' בטלפון: 03-9263111, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00,

טלכלל 'בטרם' 03-6066602.יחד נעשה עולם בטוח לילדים!


*  פניה זו בוצעה בדיוור ישיר, מספר המאגר: 700015974.

**אם ברצונך שנסיר את פרטיך מהמאגר, ניתן ללחוץ על הקישור בתחתית המייל או לשלוח מכתב בקשה אל:
    רכז מערכות מידע, ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, ת.ד. 7050 פ"ת 49170.