שאלות למוקד המומחים
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים מעמיד לרשותכם מוקד מומחים לבטיחות ילדים.
במוקד ניתן לקבל מידע בכל הנוגע לבטיחות ילדים וכלים לקידום בטיחות ילדים.
אנא מלאו הפרטים הבאים:
פרטי הרשמה:
 * שם משפחה ושם פרטי:
תפקיד:
 * כתובת אימייל:
 * מספר טלפון:
עיר:
שאלה למוקד המומחים:
 * 
 * איך הגעת למוקד המומחים?
 חיפוש מידע בנושא בטיחות ילדים באינטרנט
 מידע מגורם מקצועי - גורמי בריאות, גורמי חינוך וכד`
 מידע בתקשורת- כתבה בעיתון או באינטרנט , רדיו, טלויזיה, פרסומים וכד`
 היכרות עם פעילויות ארגון `בטרם` - הדרכות, עלוני הסברה, שיתופי פעולה וכד`
 חבר/ בן משפחה הפנה אותי
 אחר, נא לפרט:
 * ידוע לי כי המידע שמסרתי לעיל יישמר במאגר המידע של עמותת 'בטרם' ו/או של מי שיפעל מטעמה, וידוע לי כי המידע לעיל ישמש את 'בטרם' לצורך משלוח דיוור ישיר (לרבות באמצעות הדוא"ל שמסרתי לעיל), אלא אם אודיע אחרת.
 אני מסכים ומאשר
 אני מסכימה ומאשרת
 שדות חובה - * 
לחצו לפרטים BIZPOWER CRM טופס זה נוצר באמצעות מערכת